Välkommen till en tryggare skola

“Det dagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir allt grövre. Droganvändning och kränkningar via sociala medier ökar. Hot mot elever och personal blir vanligare. Till och med den organiserade brottsligheten är idag etablerad i skolvärlden.”

Inledning


Våra barn är vår framtid. Av den anledningen behöver vi ta hand om dem och all den personal som finns runt omkring dem.

Skolvärdar AB tillhandahåller specialutbildad trygghets personal som arbetar i par, man och kvinna för att öka tryggheten hos elever, lärare, ledning, samt övrig personal på skolan.

Syfte


Eleverna ska kunna fokusera på och tillgodogöra sig sin kunskap utan att behöva känna oro över vad som ska ske nästkommande rast. Lärarna ska i lugn och ro kunna fokusera på sin undervisning, samt den förberedelse och det efterarbete en utbildning med kvalité kräver.

Skolledningen ska kunna fokusera på sin huvudsakliga uppgift, att leda alla elever och all personal på skolan.

Bakgrund


Vi har sett utvecklingen i skolan i decennier. Vi är trötta och bekymrade över att se skolor där lärarna är överarbetade och inte kan fokusera på sin huvudsakliga uppgift.

Samma sak gäller för skolledningen.

När det gäller eleverna, så är de många gånger ofokuserade i klassrummet, på grund av att de är otrygga i korridorerna samt till och från skolan.

Vår kompetens


Vår personal är specialutbildad för att hantera konflikter och konfliktsituationer samt att förebygga och medla i dessa. Vi arbetar lågaffektivt och problemlösande.

Våra skolvärdar arbetar alltid i par med målet att det är en man och en kvinna. Vår personal ska inte ses som vakter. De är trygga vuxna som är på skolan för att motverka våld, mobbning och droger.