Tjänster för skolor

“Det dagliga våldet inom skolvärlden trappas upp och blir allt grövre. Droganvändning och kränkningar via sociala medier ökar. Hot mot elever och personal blir vanligare. Till och med den organiserade brottsligheten är idag etablerad i skolvärlden.”

Våra tjänster & service


  • Skolvärdar
  • Personalutbildning
  • Temadagar barn
  • Teambuildingaktiviteter
  • Föreläsningar
  • Fortbildningar
  • Tekniska lösningar (larm, passagesystem mm.)

Vi erbjuder även personlig kontakt och service och tar gärna ett möte för att berätta mer om våra tjänster och service för skolor, elever och lärare. Vill ni komma i kontakt med oss kan ni enkelt skicka e-post till oss.